Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskiego Przedszkola nr 35 w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole nr 35 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej           Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedszkola nr 35 w Rudzie Śląskiej: https://mp35.bipinfo.pl

 • Data publikacji strony BIP: 2014-03-17

 • Data ostatniej aktualizacji:2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie pliki do pobrania ( w formacie pdf, doc. i inne) są przygotowane, jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych.

Wyłączenia

 • Część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01

 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-01

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 • Pobierz 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Daria Synowiec

 • e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 • telefon; 32 2426 500

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o  udostepnienie niedostępnej informacji w innrj alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jesli żądanie dotyczy udostępnienia formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe i powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie terminów oraz odmowę realizacji zadania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dostępność architektoniczna

 • Dostępność wejścia do budynku.

Do budynku przedszkola prowadzą 3 wejścia.

Do głównego prowadzi kilkudziesięcio metrowy chodnik, bez stopni.

Dla klientów dostępne jest 1 wejście. Pierwsze drzwi otwierane ręcznie (w godzinach otwarcia placówki) . Następnie- drugie drzwi otwierane ręcznie prowadzące do holu i szatni.

Drugie wejście znajduje się na terenie ogrodu przedszkolnego, przeznaczone jest dla personelu, dostaw towaru oraz w razie konieczności służy jako wyjście ewakuacyjne .Drzwi otwierane są ręcznie.

- Trzecie drzwi służą jako droga ewakuacyjna.

Osobą oddelegowaną do udzielania informacji jest dyrektor.

Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych lecz szerokie drzwi główne i brak stopni ułatwia wejście niepełnosprawnym. Nie ma toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe znajdują się na terenie o przedszkola. Nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.  

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku Miejskiego Przedszkola nr 18 z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Informacje dodatkowe:

Ułatwienia

Serwis posiada mapę strony, która ułatwia poruszanie się po stronie internetowej

Obsługa strony internetowej możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące (zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu)

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Miejskiego Przedszkola nr 35

 

w Rudzie Śląskiej

 

 

 

 

 

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole nr 35 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej           Miejskie Przedszkole nr 35.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-03-17

 • Data ostatniej aktualizacji:2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie pliki do pobrania ( w formacie pdf, doc. i inne) są przygotowane, jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych.

Wyłączenia

 • Część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01

 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-01

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 • Pobierz 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Daria Synowiec

 • e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 • telefon; 32 2426 500

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o  udostepnienie niedostępnej informacji w innrj alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jesli żądanie dotyczy udostępnienia formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe i powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie terminów oraz odmowę realizacji zadania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dostępność architektoniczna

 • Dostępność wejścia do budynku.

Do budynku przedszkola prowadzą 3 wejścia.

Do głównego prowadzi kilkudziesięcio metrowy chodnik, bez stopni.

Dla klientów dostępne jest 1 wejście. Pierwsze drzwi otwierane ręcznie (w godzinach otwarcia placówki) . Następnie- drugie drzwi otwierane ręcznie prowadzące do holu i szatni.

Drugie wejście znajduje się na terenie ogrodu przedszkolnego, przeznaczone jest dla personelu, dostaw towaru oraz w razie konieczności służy jako wyjście ewakuacyjne .Drzwi otwierane są ręcznie.

- Trzecie drzwi służą jako droga ewakuacyjna.

Osobą oddelegowaną do udzielania informacji jest dyrektor.

Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych lecz szerokie drzwi główne i brak stopni ułatwia wejście niepełnosprawnym. Nie ma toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe znajdują się na terenie o przedszkola. Nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.  

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku Miejskiego Przedszkola nr 18 z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Informacje dodatkowe:

Ułatwienia

Serwis posiada mapę strony, która ułatwia poruszanie się po stronie internetowej

Obsługa strony internetowej możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące (zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu)

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 


Informacje o BIP 

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej strony www. Na stronie BIP opublikowane są artykuły usystematyzowane wg "Menu Podmiotowego" oraz "Przedmiotowego".

Dostęp do BIP możliwy jest przez:

 • wpisanie do przeglądarki internetowej adresu bipinfo.pl
 • przejście ze strony głównej BIP: bip.gov.pl

 


 

Nawigacja po stronie BIP

Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem aktywnego „Menu”. Klikając w jeden z aktywnych odnośników „Menu przedmiotowego”, „Menu Podmiotowego” bądź "Menu Górnego" użytkownik przechodzi do poszczególnych kategorii przypisanych do wskazanego elementu „Menu”. Na podobnych zasadach odbywa się przemieszczanie po artykułach zawartych w poszczególnych kategoriach. "Wyszukiwarka" BIP jest elementem strony umożliwiającym wyszukiwanie treści merytorycznej biuletynu czyli tekstu znajdującego się na stronie. Umożliwia ona również wyszukiwanie tekstu w wszystkich plikach zamieszczonych na stronie. Jeżeli system odnajdzie w bazach szukane słowo lub frazę wyświetli tytuł artykułu/dokumentu i fragment treści oraz przyporządkowanie artykułu/dokumentu do właściwej sekcji/kategorii. Element "najczęściej czytane" pozwala użytkownikowi przejść w szybki sposób do informacji które są najczęściej czytane na stronie przez odwiedzających BIP. Klikając w tytuł artykułu/dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony do właściwego miejsca na stronie. Na stronę główną Biuletynu użytkownik przenosi się przez odnośnik „Strona główna” - dostępny z każdego poziomu Biuletynu. Na stronę główną Biuletynu użytkownik przenosi się poprzez odnośnik zawarty w logo BIP

Menu strony

 • menu przedmiotowe - znajduje się po lewej części strony jako pierwsze dostępne menu od góry
 • menu podmiotowe - znajduje się po lewej części strony jako tuz pod menu przedmiotowym
 • menu górne - znajduję się w górnej części strony

Elementy strony

 • wyszukiwarka - znajduję się po prawej części strony
 • najczęściej czytane - znajduję się po prawej części strony tuż pod wyszukiwarką

 


 

W przypadku gdy informacje są udostępniane w postaci oddzielnych plików w formacie MS Office (*.doc), Adobe Acrobat (*pdf), Open Office (*odt) lub spakowanych archiwów z rozszerzeniem (*zip) jako publikacje złożone są umieszczane w tabeli poniżej danego artykułu z możliwością pobrania dokumentów lub pod wskazanym adresem.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information